Trauma vs. PTSS: Wat is het verschil en wat zijn de overeenkomsten?

 

In ons dagelijks leven kunnen we worden blootgesteld aan verschillende soorten stressvolle gebeurtenissen. Sommige gebeurtenissen kunnen tijdelijke stress of angst veroorzaken, terwijl andere gebeurtenissen ernstige en langdurige psychologische gevolgen kunnen hebben. Trauma en PTSS zijn twee termen die vaak worden gebruikt om stressvolle gebeurtenissen te beschrijven, maar wat is het verschil tussen deze twee termen en wat zijn de overeenkomsten? In deze blog zullen we dieper ingaan op deze vragen.

Wat is trauma? Trauma verwijst naar een stressvolle gebeurtenis die leidt tot emotionele, psychologische en/of fysieke schade. Traumatische gebeurtenissen kunnen van alles zijn, van fysiek letsel en ongevallen tot verlies van dierbaren, misbruik, mishandeling of oorlogstrauma. Trauma kan leiden tot een breed scala aan symptomen, zoals flashbacks, nachtmerries, angst, depressie, schaamte, schuldgevoel en dissociatie.

Wat is PTSS? PTSS staat voor Posttraumatische Stressstoornis. Het is een psychologische aandoening die ontstaat als reactie op een traumatische gebeurtenis. PTSS kan zich ontwikkelen wanneer iemand die een traumatische gebeurtenis heeft meegemaakt, moeite heeft om de gebeurtenis te verwerken en deze blijft ervaren alsof deze opnieuw gebeurt. Mensen met PTSS kunnen last hebben van herbelevingen, vermijdingsgedrag, hyperarousal en negatieve veranderingen in gedachten of stemming.

Wat zijn de overeenkomsten tussen trauma en PTSS? Trauma en PTSS zijn nauw met elkaar verbonden. PTSS ontstaat als gevolg van een traumatische gebeurtenis. Beide termen verwijzen naar de negatieve psychologische gevolgen van stressvolle gebeurtenissen en kunnen een breed scala aan symptomen veroorzaken. Trauma en PTSS kunnen ook beide resulteren in langdurige psychologische problemen en kunnen een grote impact hebben op het dagelijks functioneren.

Wat is het verschil tussen trauma en PTSS? Hoewel trauma en PTSS sterk met elkaar verbonden zijn, is er wel degelijk een verschil tussen deze twee termen. Trauma verwijst naar de gebeurtenis zelf, terwijl PTSS verwijst naar de aandoening die ontstaat als gevolg van het trauma. Trauma kan iemand van streek maken, maar PTSS veroorzaakt een langdurige en negatieve impact op iemands leven. Bovendien kan trauma een eenmalige gebeurtenis zijn, terwijl PTSS een aanhoudend probleem kan zijn dat zelfs jaren na het trauma blijft bestaan.

Conclusie Trauma en PTSS zijn twee termen die vaak door elkaar worden gebruikt, maar ze hebben wel degelijk een belangrijk verschil. Trauma verwijst naar een stressvolle gebeurtenis die leidt tot emotionele, psychologische en/of fysieke schade, terwijl PTSS verwijst naar de aandoening die ontstaat als gevolg van het trauma en zich uit in een reeks symptomen en gedragingen. Het is belangrijk om te onthouden dat PTSS geen noodzakelijk gevolg is van een traumatische gebeurtenis en dat niet iedereen die een traumatische gebeurtenis meemaakt, PTSS ontwikkelt. Bovendien is PTSS een behandelbare aandoening die verschillende vormen van therapie en medicatie kan omvatten.

Het is essentieel om te begrijpen dat trauma en PTSS gevolgen kunnen hebben voor iemands geestelijke gezondheid en welzijn. Als je denkt dat je of iemand die je kent een traumatische gebeurtenis heeft meegemaakt en symptomen van PTSS vertoont, is het belangrijk om professionele hulp te zoeken. Neem voor meer informatie contact op met Recovcery Now.