Behandelingen

In mijn praktijk pas ik diverse soorten therapie, methodieken en gespreksvormen toe. Afhankelijk van je hulpvraag is de een of andere therapie of combinatie van therapieën geschikt. 
Enkele staan hieronder uitgebreider toegelicht.

Vaak toegepaste technieken

EMDR
Therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring
Motiverende gespreksvoering
Onderzoeken van ambivalentie over een keuze en meer bereidheid creëren vanuit de cliënt zelf voor gedragsverandering
Cognitieve gedragstherapie
Onderzoeken van gedachten, leren helpende gedachtes ontwikkelen, oefeningen en thuisopdrachten, nieuw gezond gedrag aanleren, consequenties van gedrag leren inzien enz… enz…
Rational Emotive Behavior Therapy
Niet accepterende houding leren verlaten, onvoorwaardelijke zelfacceptatie
Reality Therapie
Het leren maken van betere keuzes uitgaande van 5 levensgebieden: Kracht, vrijheid, liefde, plezier, overleven
Acceptence Commitment Therapie
Het leren van een bewust en waardevol leven
Innerlijk kindwerk
Opnieuw contact en verbinding maken met het innerlijke pure kind, erkenning van het verleden, en er bewust van raken, blootleggen van oude belemmerende overtuigingen.
Regressie therapie
Regressietherapie is gebaseerd op het idee dat veel van onze huidige problemen hun oorsprong vinden in ons verleden. Door terug te gaan naar deze gebeurtenissen en de emoties die erbij hoorden te herbeleven, kunnen we ons bewust worden van de oorsprong van onze problemen en deze oplossen.
Voetreflexmassage
Natuurlijke geneeswijze waarbij druk wordt uitgeoefend op bepaalde zones van de voeten. Doormiddel van drukpuntenmassages wordt het zelf genezend vermogen van het lichaam geactiveerd.
Hypnotherapie
Hypnose is een staat waarin ons onderbewustzijn onder bepaalde omstandigheden suggesties accepteert. Hypnose die ingezet wordt voor therapeutische doeleinden is directe hypnose. Het doel hiervan is om het onderbewustzijn te bereiken en suggesties te doen die helpen bij het wijzigen van bestaande gewoontes en overtuigingen.
Ademhalingstechnieken
Goede ademhalingstechnieken zorgen voor een stimulatie van het parasympatische zenuwstelsel. Hierdoor kom je tot rust, kan je lichaam goed functioneren en heb je meer energie, kracht en uithoudingsvermogen. Met een goede ademhaling nemen we de druk van het hart af en vermijden we gezondheidsklachten.
Mindfulness
Leren volledig bewust zijn van de huidige ervaring

Psychosociale therapie

Om psychosociale klachten aan te pakken is het noodzakelijk om de klacht te ontrafelen en te onderzoeken waar de oorzaak zit. De klacht of hulpvraag kan ook een symptoom van een ander nog niet bekend of erkend probleem zijn. Daarom is het belangrijk voor de effectiviteit van de behandeling om te achterhalen of het om een fysiek, emotioneel of mentale oorzaak gaat, of een combinatie daarvan.

In dit onderzoek kijk ik naar belemmerende patronen en dieper liggende blokkades. Jij staat centraal en samen benaderen we je hulpvraag vanuit een holistisch perspectief. Dat betekent niets meer dan dat we in z’n geheel naar jou als mens, naar je omgeving en hoe je dit ervaart kijken.

Voorbeeld

Stel je hebt last van emoties en gedachten met een negatieve lading, zoals piekeren, sombere gevoelens, angst, spanning, woede, jaloezie of afkeuring. Dit kan leiden tot stressreacties in het lichaam. Teveel stress is niet goed omdat het kan leiden tot een teveel aan cortisol, het stresshormoon. Hierdoor kan je immuunsysteem verzwakken waardoor je ziek kan worden, ontstekingsreacties kan krijgen en andere lichamelijke klachten. Gek genoeg kan dus een steeds terugkerende huiduitslag veroorzaakt worden door een negatief gedachtenpatroon.

De focus ligt niet alleen op het probleem zelf maar op hoe we omstandigheden naar onze hand kunnen zetten en daar persoonlijke groei uit halen. Psychosociale hulpverlening is een duurzame vorm van zorg: het richt zich niet op de enkelvoudige klacht of op een enkelvoudig behandelprotocol. Het is een holistische benadering waardoor een echte positieve en blijvende verandering ontstaat.

Verslavingen

Behandeling voor Verslaving

Als jij worstelt met een verslaving, ben ik er om je te helpen de controle over je leven te herwinnen en weer hoop te krijgen voor de toekomst. Mijn aanpak is gebaseerd op het evidence-based Minnesota Model. In jouw begeleiding integreer ik tevens mijn eigen ervaringsdeskundigheid, zodat we samen kunnen ontdekken hoe we jou het beste kunnen ondersteunen, rekening houdend met jouw unieke kwaliteiten en mogelijkheden.

Ik reik je de tools aan die je nodig hebt om stap voor stap vooruitgang te boeken. Het is echter van cruciaal belang dat jij zelf in actie komt, anders zal er weinig veranderen.

In combinatie met verschillende therapieën, waarbij we dieper ingaan op onderliggende emotionele problemen, kan er een sterke motivatie ontstaan om vol te houden in de zoektocht naar herstel van verslavingsproblemen. Deze ambulante abstinent gerichte hulp is geschikt voor mensen die verslaafd zijn aan geestverruimende middelen zoals alcohol, cocaïne, speed, medicijnen, GHB, wiet, maar ook voor diegenen die kampen met seks-, game- of gokverslaving.”

Terugvalpreventie

Terugvalpreventie is gericht op het voorkomen van terugval in het gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gokken, of gamen. Het proces van stoppen met deze gewoonten is vaak een reis met ups en downs, en het kan zijn dat een terugval onderdeel van die reis uitmaakt. Voor veel mensen is het beginnen met stoppen niet het moeilijkste, maar het volhouden op de lange termijn kan een uitdaging zijn.

Bij terugvalpreventie leer je hoe je terugval kunt voorkomen en wat te doen als je toch een keer terugvalt. Hierdoor vergroot je de kans dat je snel weer de draad oppakt, waardoor je voorkomt dat je helemaal terugvalt.

Onderdelen van terugvalpreventie omvatten:

 • Leren omgaan met triggers
 • Herkennen en vermijden van risico’s
 • Structuur aanleren
 • Oud gedrag herkennen en aanpakken
 • Inzicht vergroten in het ziektebeeld

  Hypnotherapie

  Hypnose is een staat waarin ons onderbewustzijn onder bepaalde omstandigheden suggesties accepteert. Hypnose die ingezet wordt voor therapeutische doeleinden is directe hypnose. Het doel hiervan is om het onderbewustzijn te bereiken en suggesties te doen die helpen bij het wijzigen van bestaande gewoontes en overtuigingen.

  Wat is hypnose?

  Bij hypnose denk je al snel aan een staat van ontspanning of shows waarbij deelnemers ogenschijnlijk alles doen wat ze gevraagd worden. Maar wist je dat ontspanning beslist geen voorwaarde is voor hypnose en je alles bewust mee krijgt?

  In een show waarin hypnose wordt toegepast, zijn deelnemers vooral op een actieve manier bezig. In dit geval is er geen sprake van ontspanning maar van inspanning. Elke deelnemer is zich er tevens van bewust wat zijn opdracht inhoud en kan door hem/haar genegeerd worden. Wordt een suggestie eenmaal geaccepteerd door het onderbewustzijn, dan wordt dit als “waar” aangenomen. Dit kan echter alleen indien de gegeven suggesties niet in tegenspraak zijn met iemands persoonlijkheid.

  Hoe werkt hypnose bij therapie?

  Directe hypnose wordt ook toegepast voor therapie doeleinden en werkt volgens het mind-model. Een definitie van hypnose volgens het US department of Education waarbij het mind-model van toepassing is, luidt: “Hypnose is het passeren van de kritische factor, behorende tot het bewustzijn en het vastleggen van selectieve aanvaardbare gedachten.”

  De kritische factor kan hier enigszins vergeleken worden met de firewall van een computer. Door toepassing van hypnosetechnieken wordt de “instelling van de firewall” aangepast. Indien deze kritische factor sterk is vermindert, zullen suggesties, die reeds door het bewustzijn geaccepteerd zijn, meer of minder ongehinderd het onderbewustzijn bereiken en als “waar” aangenomen worden. Hierdoor is een permanente wijziging van negatieve gewoontes, valse- en misovertuigingen mogelijk. Bij directe hypnose gebeurt dit door middel van directe instructies en communicatie met het onderbewustzijn. Directe hypnose is daarmee een serieus en soms beter alternatief voor sommige verouderde therapeutische technieken.

  Voor onderstaande klachten, en nog veel meer, kan hypnotherapie worden ingezet. Staat klacht er niet bij neem dan contact op om te vragen wat de mogelijkheden zijn:

   EMDR

   Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)-therapie is een interactieve psychotherapie techniek die wordt gebruikt om psychologische stress te verlichten. Het is een behandeling voor trauma en posttraumatische stressstoornis (PTSS).
   EMDR is een geschikte therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van trauma of een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. Door het werken met EMDR neemt de emotionele lading van een traumatische gebeurtenis af.

   Tijdens EMDR therapiesessies herbeleef je traumatische of triggerende ervaringen in korte doses terwijl je afgeleid wordt doordat de therapeut je oogbewegingen stuurt. Hierdoor kun je worden blootgesteld aan de herinneringen of gedachten zonder een sterke psychologische reactie te hebben. Na verloop van tijd wordt aangenomen dat deze techniek de impact die de herinneringen of gedachten op je hebben, vermindert.

   EMDR is effectief gebleken voor:

   • Mensen die te maken hebben met traumatische herinneringen en mensen met PTSS
   • Mensen die moeite hebben om over ervaringen uit hun verleden te praten

   Andere behandelingen

   Hoewel er niet voldoende onderzoek is om de effectiviteit op deze gebieden te bewijzen, wordt EMDR-therapie ook gebruikt voor de behandeling van:

   Depressie

   Ongerustheid

   Paniekaanvallen

   Eetstoornissen

   Verslavingen

   Regressietherapie

   Regressietherapie gaat uit van het idee dat veel van onze huidige problemen voortkomen uit gebeurtenissen uit ons verleden. Tijdens een sessie zal ik je in een staat van trance brengen, waardoor je gemakkelijker herinneringen kunt ophalen en emoties kunt ervaren. Ik zal je gerichte vragen stellen om je te helpen je emoties en gedachten te begrijpen en te verwerken.

   Een van de meest voorkomende toepassingen van regressietherapie is bij het behandelen van trauma’s. Door terug te gaan naar de oorsprong van het trauma kun je de emoties die eraan verbonden zijn herbeleven en ze op een meer volwassen manier verwerken. Dit kan helpen om je symptomen te verminderen en een beter begrip te krijgen van je gevoelens.

   Regressietherapie kan ook worden gebruikt om problemen op te lossen die niet direct met trauma te maken hebben, zoals angsten, fobieën en chronische pijn.

    

   Door terug te gaan naar het moment waarop het probleem is ontstaan, kun je de onderliggende emoties en gedachten herkennen en ermee omgaan op een manier die je helpt om het probleem te overwinnen.

   Het belangrijkste voordeel van regressietherapie is dat het zich richt op de oorzaak van het probleem in plaats van alleen de symptomen te behandelen. Dit betekent dat je niet alleen je huidige problemen kunt oplossen, maar ook voorkomen dat soortgelijke problemen in de toekomst opnieuw optreden.

   Als je geïnteresseerd bent in regressietherapie, neem dan gerust contact met mij op. Houd er rekening mee dat regressietherapie niet voor iedereen geschikt is. Sommige mensen hebben moeite met ontspannen en zich openstellen, waardoor de therapie minder effectief kan zijn. Het kan ook enkele sessies duren voordat je resultaten ziet.

   Voetreflexmassage

   Er wordt gesteld dat er zich reflexzones bevinden op de voeten die via zenuwen en energiebanen in verbinding staan met andere lichaamsdelen. Het idee van voetreflexmassage is het stimuleren van deze reflexzones waardoor blokkades, die het goed functioneren van het lichaam in de weg staan, opgeheven worden. Dit zou werken doordat de stimulatie van de uiteinden van zenuwbanen en energiebanen, de bloedsomloop, de lymfestroom en de energiestroom positief beïnvloed raken. De massage verbetert de circulatie wat een gunstig effect heeft op de aanvoer van belangrijke voedingsstoffen en de afvoer van afvalstoffen.

   Een voetreflexmassage kan je laten voelen hoe je in het leven staat!

   Via de voeten kan er een bijdrage worden geleverd aan een breed scala aan klachten. Je kan hierbij denken aan onder andere: